Уважаеми Клиенти и Партньори,

От 01.04.2012г. "Интермодал" ЕООД престана да бъде агент на CMA CGM и DELMAS, като прехвърли дейноста си на "Си Ем Ей Си Джи Ем България" АД.

По всички въпроси, свързани с обслужване на контейнерни превози с превозвача CMA CGM и DELMAS, може да използвате следните контакти:

+ 359 52 818 201, 818 202 - за оферти
+ 359 52 818 211, 818 212 - за клиенстко обслужване внос
+ 359 52 818 221, 818 222 - за клиентско обслужване износ
+ 359 52 818 248 - факс
e-mail: vna.genmbox@cma-cgm.com

Може да получите on-line информация за кораб/флаг/манифест/статия за всички вносни контейнери, пристигнали с нашата линия тук - http://www.intermodal.bg/manifest/
=======================================================================================

Dear Customers and Partners,

As from 01.04.2012, Intermodal Ltd stopped to be an agent of CMA CGM & DELMAS and transferred its activities to CMA CGM Bulgaria JSCo.

For all your questions related to container transport service of the carrier CMA CGM & DELMAS, you can use the following contacts:

+ 359 52 818 201, 818 202 - for offers
+ 359 52 818 211, 818 212 - for customer service import
+ 359 52 818 221, 818 222 - for customer service export
+ 359 52 818 248 - fax
e-mail: vna.genmbox@cma-cgm.com